> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดเชิงกระ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010059
PERCODE 6 หลัก110056
กระทรวง 10 หลัก1086110056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเชิงกระ
ชื่อ (อังกฤษ)wadchernggra
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านเชิงกระ
ตำบลวิสัยเหนือ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-5126
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.33392378
Longitude
99.13891403

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน