> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านคลองสูบ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010060
PERCODE 6 หลัก110058
กระทรวง 10 หลัก1086110058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองสูบ
ชื่อ (อังกฤษ)banklongsoob
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านคลองสูบ
ตำบลวิสัยเหนือ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7755-6119
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.35278993
Longitude
99.12006319

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน