> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านเขาชันโต๊ะ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010061
PERCODE 6 หลัก110059
กระทรวง 10 หลัก1086110059
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาชันโต๊ะ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHAOCHUNTO
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านเขาชันโต๊ะ
ตำบลวิสัยเหนือ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-5674
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.379718
Longitude
99.078864

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน