> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านหาดทรายรี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010063
PERCODE 6 หลัก110004
กระทรวง 10 หลัก1086110004
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดทรายรี
ชื่อ (อังกฤษ)banhadsairi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหาดทรายรี
ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7755-8156
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.39857013
Longitude
99.27860298

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน