> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010068
PERCODE 6 หลัก110073
กระทรวง 10 หลัก1086110073
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)SCHOOL BAN MAIPHATTANA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบลคุริง
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7759-9050
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.6991429
Longitude
99.1659465

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน