> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านแก่งเพกา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010072
PERCODE 6 หลัก110084
กระทรวง 10 หลัก1086110084
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งเพกา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankangpheka
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก่งเพกา
ตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-5424
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.Kaengphekathaifasthost.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.7077886
Longitude
99.2050218

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน