> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010079
PERCODE 6 หลัก110085
กระทรวง 10 หลัก1086110085
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanthasae School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าแซะ
ตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7758-4328
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.664557
Longitude
99.173488

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน