> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010083
PERCODE 6 หลัก110087
กระทรวง 10 หลัก1086110087
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
ชื่อ (อังกฤษ)thairathwittaya77
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านเนินสันติ
ตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7759-9203
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.661378
Longitude
99.199343

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน