> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านละมุ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010089
PERCODE 6 หลัก110093
กระทรวง 10 หลัก1086110093
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านละมุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANLAMU
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านละมุ
ตำบลนากระตาม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7752-6211
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.5874704
Longitude
99.1723891

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน