> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านดอนเคี่ยม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010090
PERCODE 6 หลัก110096
กระทรวง 10 หลัก1086110096
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเคี่ยม
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonkhiem
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนเคี่ยม
ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-5447
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.61852933
Longitude
99.08833162

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน