> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010091
PERCODE 6 หลัก110098
กระทรวง 10 หลัก1086110098
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านรับร่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrubroo
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านรับร่อ
ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7754-7106
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.6176
Longitude
99.1053

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน