> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010093
PERCODE 6 หลัก110283
กระทรวง 10 หลัก1086110283
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)banbangmaikaewprachasamukkee
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0001
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.7683735
Longitude
98.9783271

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน