> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านใหม่สมบูรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010099
PERCODE 6 หลัก110105
กระทรวง 10 หลัก1086110105
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่สมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaisumboon
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่สมบูรณ์
ตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7761-1089
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.84797586
Longitude
99.22980187

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน