> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านงาช้าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010100
PERCODE 6 หลัก110102
กระทรวง 10 หลัก1086110102
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านงาช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Banngachang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านงาช้าง
ตำบลสองพี่น้อง
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-5179
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.8999331
Longitude
99.2589518

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน