> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010105
PERCODE 6 หลัก110110
กระทรวง 10 หลัก1086110110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาหงษ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bantahong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านตาหงษ์
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7761-3147
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.7834177
Longitude
99.1905362

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน