> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านน้ำเย็น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010111
PERCODE 6 หลัก110101
กระทรวง 10 หลัก1086110101
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเย็น
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamyen
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหินแก้ว
ตำบลท่าแซะ
อำเภอชุมพร
จังหวัด86190
รหัสไปรษณีย์10.58618885
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-630620
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
99.01001608
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน