> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านจันทึง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010112
PERCODE 6 หลัก110097
กระทรวง 10 หลัก1086110097
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจันทึง
ชื่อ (อังกฤษ)BanJanthueng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านจันทึง
ตำบลหินแก้ว
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0013
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.5861144
Longitude
99.0563005

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน