> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010113
PERCODE 6 หลัก110118
กระทรวง 10 หลัก1086110118
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรายแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)bansaikiew
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านทรายแก้ว
ตำบลเขาไชยราช
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0023
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.9441605
Longitude
99.441789

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน