> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านวังช้าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010119
PERCODE 6 หลัก110128
กระทรวง 10 หลัก1086110128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangchang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังช้าง
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7759-1483
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.banwangchang.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.7500425
Longitude
99.332933

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน