> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านหินกบ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010120
PERCODE 6 หลัก110132
กระทรวง 10 หลัก1086110132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินกบ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinkob School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินกบ
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7751-2075
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.715525
Longitude
99.379127

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน