> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดบางแหวน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010140
PERCODE 6 หลัก110113
กระทรวง 10 หลัก1086110113
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบางแหวน
ชื่อ (อังกฤษ)watbangwaen
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านวัดบางแหวน
ตำบลปากคลอง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0035
อีเมล์แอดเดรสlodchongthai@hotmail.com
เว็บไซต์watbangwaen.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.8981676
Longitude
99.4253391

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน