> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010142
PERCODE 6 หลัก110140
กระทรวง 10 หลัก1086110140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairatwittaya 78
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านวัดสามัคคีชัย
ตำบลสะพลี
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0042
อีเมล์แอดเดรส78thairath@gmail.com
เว็บไซต์thairathwittaya78.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.5966491
Longitude
99.2800718

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน