> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิงขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5--121191312819112113181161666------------------------978122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2--71511229181151516191526------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--11110121291811011115151486------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--101131232291611415112181746------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง551719121371616191141131556------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง51113131173111111616171121536------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง38110113131310117115116113181796------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--1211212428171517110191466------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--17161232413191816161366------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง321313183613141716171336------------------------4195-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--71811526171911018171476------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--141311721417113111112171646------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4--7110117281111817112161526------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5417191203611017111113171546------------------------7498-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4111141161413711211717117181686------------------------109912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2--8121102916161418181416------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกาทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ1--111411523112110161111161586------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ31812191293121611016110151496------------------------7899-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ311312163315121213121176------------------------2393-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3316171163419141816171386------------------------5496-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ24110141183617161712181366------------------------5496-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3714181193317151315131266------------------------4595-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1--61101162101518110161--395------------------------5578-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ111216193516141312121226------------------------3193-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1413171143612161719141346------------------------4895-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ17113115135391101121131141161746------------------------109912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ14110110124311114114110111171676------------------------91910-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ117151813031311319161121111646------------------------94910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3--517112281151131917141566415181173----------------85118-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--2011013025113131812151366------------------------6688-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101181101241086110124 บ้านไชยราช
#Stand Alone
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--161141302819112110112191606------------------------90811-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว17191181343131817115113141606------------------------94910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101221101311086110131 บ้านชุมโคชุมโค ปะทิว ปะทิว18116111135316171919110181596------------------------94910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทรายชุมโค ปะทิว ปะทิว1315161143914181812151366------------------------5096-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐชุมโค ปะทิว ปะทิว1--5161112914131615141316------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101291101201086110120 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2--51101152121121121101131101696------------------------84811-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101321101451086110145 บ้านคอกม้าบางสน ปะทิว ปะทิว1--8141122101121911013161506------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--4171112819141514121326------------------------4385-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--16110126214171719113171576------------------------83810-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict