> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑ 
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิงขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5--1111712821719110110114181686------------------------968122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2--91511425161711614171456------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--51121172101614111110161476------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--811412222912415112141121866------------------------108814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง57181512039161516191151506------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง51011114125321111111616171436------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง36171131263141171181131151121896------------------------115913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--12111123211181615171111486------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--911612526141411018171396------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง3714151163614141518171346------------------------5096-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--3171102616161818181426------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--121131252411116112191111536------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4--415192101811018161111536------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5614171173515110191101131526------------------------6998-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4611611213432218112116171151806------------------------114913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกรหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3--11181192516111110113111156691141221453----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2--216182317161614181346------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกาทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ1617110123351319111151111446------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3111314118391121511015191506------------------------6898-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3--413172314161212121196------------------------2683-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ33161711636141111518161406------------------------5696-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2315171153317191716111336------------------------4895-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3612131113212171313151226------------------------3394-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1--81511321318151719151476------------------------6088-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1313141103614161413131266------------------------3694-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ131213183815131618181386------------------------4695-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ17113113133314181131131111151746------------------------107912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101061100681086110068 บ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ121101141263151171121181141131896------------------------115913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ11615112133317111112114191121756------------------------108912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1511511513531011311117161111586------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3--811111921419115113110191706812181183----------------1071110-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--711011721416191318131436------------------------6088-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101181101241086110124 บ้านไชยราช
#Stand Alone
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--171121292151719111171141636------------------------92812-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว15181812131711318161121131696------------------------90910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101221101311086110131 บ้านชุมโคชุมโค ปะทิว ปะทิว1411011412831011518111191101636------------------------91910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทรายชุมโค ปะทิว ปะทิว111213163818151819141426------------------------4895-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐชุมโค ปะทิว ปะทิว1--6151112518151315181346------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101291101201086110120 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2--101141242419110191101141566------------------------80810-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101321101451086110145 บ้านคอกม้าบางสน ปะทิว ปะทิว1--817115281111101919131506------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2512141113717161316131326------------------------4395-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--19113132281131617181121546------------------------86811-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT