> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2566 -->
ผอ.รร. 106 คน
รอง ผอ.รร. -
ครู -
บุคลากร 38(2) ไม่มีข้อมูล
ลูกจ้างประจำ ไม่มีข้อมูล
พนักงานราชการ ไม่มีข้อมูล
ลูกจ้าง(งบ สพฐ.) ไม่มีข้อมูล
ลูกจ้างอื่นๆ ไม่มีข้อมูล

รหัสโรงเรียนอำเภอผอรองผอครู38 ค.พนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวชายหญิงจำนวนรวม
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร 1-20---261723
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร 1-15---231518
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร 0-2--14167
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร 0-6--2411112
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร 1-12---361016
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร 1-13---221416
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร 1-7---32911
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร 1127--1462834
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร 1-4-1-2268
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร 0-2--13156
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร 1-12---221315
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร 1-3-113189
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร 1-13-2-531821
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร 1-4--13189
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร 1-12--1231316
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพร1382-1-12148599
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร 1370-244120101121
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร 1-14--1321719
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร 1-15---521921
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร 1120-1-362026
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร 1-12-11451419
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร 1-13--1221517
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร 1-14---351318
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร 1-11--1521618
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร 1-12---541418
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร 0-6---3189
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร 1-12--2421719
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร 1-6---411011
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร 0-5-1143811
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร 0-4---4358
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร 1-13--1141216
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร 0-2---2134
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร 1-3---4448
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร 1-6-11521214
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร 1-21--4-88
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร 1-4---3268
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร 0-3--15189
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร 1-4-1-3279
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร 1-14---221517
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร 1-10---551116
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพร1-14-12642024
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร 1-13---351217
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร 1-6---2369
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร 1-3-11731013
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร 1-3---3347
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร 1-14----21315
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ 1-8---321012
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 1-5-1-32810
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ 1-21---352025
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ 1-6---1178
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ 1-12---311516
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ 0-4--13358
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ 1-14---341418
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ 1-16-1-431922
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 0-5---4189
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 1-2---3156
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ 1-10-1-231114
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 1-3-1-2167
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 1-3---3437
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ 1-9---321113
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ 1-7-1-531114
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ 1-22-212101828
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ 1137---473643
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ 1114-1-441721
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ 1-4---3178
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะ1-11--1141014
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ 1-7--1531114
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 1-2-1-5459
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 1-5--1631013
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ 1-15-1-431821
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร 1-7-1-411213
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ 1-15--1221719
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ 1119-1-562127
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ 1-15---331619
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ 2-5---53912
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ 1-10-1-331215
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 1-4---4369
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ 1124-217102636
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ 1-2---2145
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ 1-7--1311112
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ 1-12---551318
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ 1-10--1311415
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ 1251---4104858
86010139 บ้านปากคลองปะทิว 1-10---341014
86010140 วัดบางแหวนปะทิว 1-14-11-41317
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว 1-4---3268
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว 0-3---1-44
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว 1-4-112279
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว 0-451--5114051
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว 1-5--153912
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว 1-13---251116
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว 1-9---441014
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว 1-5-1-2279
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว 1-3--13178
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว 1-8--1221012
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว 0-2---2224
86010121 บ้านบางจากปะทิว 1-15---231518
86010122 บ้านชุมโคปะทิว 1-4-1-2358
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว 1-5---63912
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว 0-3-112257
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว 1124-21382432
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว 1-8-1125813
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว 1-13---661420
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว 1-16-1-151419
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว 1-6--22-1111
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว 1-12----21113
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว 0-2-1-2145


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT