สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--1012313321711512112611911611146171141231543----------------2011118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--462392854692492452562582552332128938438932629----------------6792527-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--10110120281111111615191506------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100131100071086110007 บ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--2413015425522011811411011611337------------------------187921-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--4191132611416112181101566------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง481161151393121141141161131917868110181263----------------1431212-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100441100011086110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4--713592130558278373358251254237214------------------------5021926-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4151191171513171111201161141121906617191223----------------1631214-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4--1019119211181911216171536------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4--161812421111718116181161766------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4--1111212321111217115112112169616113191383----------------1301112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict