จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-3

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,90616,2673,80915125,133
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์5781,04817451,805
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์46884813231,451
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23843166-735
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์7674,4521,129516,399
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์8133,364739364,952
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4262,273441233,163
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3,56110,7672,5069516,929
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3,62512,0552,93811218,730
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2,9739,2902,1457914,487
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด319957-187
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์46--10
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์391-13
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์62522-53
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3914-26
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์277-16
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์216835-124
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์258142-148
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์185927-104
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1469--83
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์16--7
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18--9
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์310--13
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4--4
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4--4
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1053--63
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1357--70
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์948--57
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1354--67
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์74--11
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์46--10
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์43--7
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18--9
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26--8
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13--4
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์542--47
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์742--49
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์536--41
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด257835-138
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4--4
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์11205-36
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์71910-36
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์6164-26
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์145430-98
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์185725-100
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์135124-88
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3991,710--2,109
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1421--35
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1422--36
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์48--12
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์98643--741
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์83523--606
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59368--427
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2871,046--1,333
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3021,165--1,467
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์255878--1,133
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด4311057-210
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์476-17
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์831-12
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์221-5
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์83920-67
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์6228-36
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4186-28
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์316431-126
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์298548-162
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์245929-112
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด108315273-696
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์102016-46
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์4109-23
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์265-13
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์229476-192
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์664853-167
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์203431-85
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์76201181-458
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์38257211-506
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์28184155-367
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2250--72
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์54--9
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34--7
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34--7
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์616--22
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16--7
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15--6
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1130--41
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1840--58
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1129--40
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด34108--142
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23--5
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์43--7
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13--4
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1425--39
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์824--32
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์812--20
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1880--98
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2281--103
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1668--84
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1561--76
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์26--8
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์36--9
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์39--12
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37--10
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24--6
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1046--56
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์948--57
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์640--46
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2661--87
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์55--10
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์42--6
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31--4
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์115--16
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์111--12
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17--8
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2041--61
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2148--69
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1936--55
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2591--116
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์111--12
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์110--11
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17--8
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์521--26
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์618--24
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310--13
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1959--78
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1863--81
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1648--64
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด307445-149
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์444-12
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์444-12
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์412-7
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์62817-51
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4172-23
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4161-21
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์204224-86
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์225339-114
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์203821-79
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3779--116
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์33--6
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34--7
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12--3
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1523--38
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1216--28
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์711--18
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1953--72
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2259--81
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1246--58
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2251--73
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์43--7
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21--3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21--3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์416--20
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38--11
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38--11
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1432--46
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1742--59
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1432--46
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด2281,1093361511,824
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์143311563
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์4195331
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1132-16
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5841913451662
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์7737210236587
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์422756723407
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์156657191951,099
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1477182291121,206
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์11955515479907
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2894--122
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22--4
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์833--41
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์527--32
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์422--26
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1960--79
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2165--86
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1654--70
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3267--99
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์37--10
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13--4
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์724--31
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์413--17
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28--10
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2236--58
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2751--78
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1929--48
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3910675-220
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์127--19
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์581-14
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์53--8
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์62522-53
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์41814-36
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1128-21
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์217453-148
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์308060-170
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์196346-128
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด31127--158
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22--4
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์650--56
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์243--45
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์136--37
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2375--98
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2883--111
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2268--90
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1444--58
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์133--16
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12--3
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12--3
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-16--16
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110--11
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8--8
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์125--26
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1232--44
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-23--23
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด842--50
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13--4
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์111--12
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38--11
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16--7
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์628--34
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์531--36
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์425--29
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด935--44
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์34--7
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15--6
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-10--10
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26--8
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์621--27
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์624--30
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์417--21
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1656--72
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์42--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์83--11
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21--3
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์214--16
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19--10
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17--8
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1040--50
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์744--51
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์536--41
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด258788-200
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-65-11
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์156-12
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-23-5
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์22134-57
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1917-27
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1514-20
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์236049-132
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์237365-161
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์225343-118
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1862--80
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์96--15
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33--6
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23--5
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์113--14
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-13--13
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7--7
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์843--51
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1546--61
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์737--44
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด2410974-207
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์233-8
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์9142-25
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์211-4
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์63528-69
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1114-25
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-812-20
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์167143-130
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์158458-157
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์95740-106
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3195--126
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์36--9
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์210--12
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15--6
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์120--21
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210--12
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6--6
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2769--96
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2775--102
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2460--84
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3711144-192
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-91-10
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1111-13
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์52811-44
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21216-30
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1106-17
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์327432-138
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์348827-149
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์306421-115
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด407836-154
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์442-10
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์261-9
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12--3
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112613-50
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3208-31
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3146-23
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์254821-94
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์355227-114
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์243819-81
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด94335144-573
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12239-44
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16165-37
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์481-13
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์97129-109
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์187334-125
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์53815-58
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์73241106-420
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์60246105-411
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4819883-329
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด110381--491
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1032--42
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์822--30
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์414--18
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1996--115
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1168--79
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์846--54
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์81253--334
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์91291--382
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์74223--297
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด498525-159
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2143-19
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11163-30
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1103-14
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3158-26
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์473-14
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์172-10
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์445614-114
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์346219-115
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์325013-95
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1950--69
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์217--19
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์412--16
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19--10
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1732--49
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1537--52
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1429--43
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด64252118-434
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์123315-60
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์134116-70
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์72210-39
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์65129-86
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์83011-49
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2225-29
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4616874-288
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4318191-315
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3614162-239
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3211551-198
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์787-22
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์8115-24
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์463-13
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์12511-37
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3128-23
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์195-15
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์248233-139
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์219238-151
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์207428-122
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3810946-193
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์122-5
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์221-5
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--1-1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์123015-57
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์9267-42
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์6225-33
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์257729-131
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์278138-146
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์217127-119
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5117972-302
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์212--14
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์261-9
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14--5
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์114822-81
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12349-55
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2286-36
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3811950-207
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3713962-238
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2711146-184
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด317428-133
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-11-2
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1-1-2
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--1-1
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์42811-43
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์5194-28
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4162-22
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์274516-88
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์255523-103
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์254214-81
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด4615264-262
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17--8
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์36--9
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13--4
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์84025-73
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์183116-65
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์72011-38
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3710539-181
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2511548-188
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์249134-149
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2468--92
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์57--12
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์26--8
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24--6
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์218--20
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310--13
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110--11
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1743--60
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1952--71
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1541--56
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด208151-152
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์4112-17
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4--4
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์41813-35
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์81811-37
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4106-20
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์125236-100
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์125940-111
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์84231-81
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด259336-154
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์74--11
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์134--17
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์63--9
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์22614-42
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1205-26
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1134-18
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์166322-101
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์116931-111
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์95521-85
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด6016876-304
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15121-28
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11152-28
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์76--13
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์34727-77
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์42712-43
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1168-25
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4210948-199
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4512662-233
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์379042-169
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2082--102
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17--8
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14--5
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13--4
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์418--22
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์519--24
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์211--13
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1557--72
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1459--73
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1249--61
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด217238-131
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์31--4
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15--6
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์61813-37
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์6146-26
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4105-19
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์125325-90
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์145332-99
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์104524-79
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด167841-135
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-41-5
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-41-5
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์32213-38
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์31611-30
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3106-19
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์135227-92
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์135829-100
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์134521-79
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1448--62
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์215--17
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์68--14
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26--8
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1232--44
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์837--45
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์828--36
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด3011063-203
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์5153-23
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์184-13
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-42-6
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์31913-35
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4128-24
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์383-14
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์227647-145
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์259051-166
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์206840-128
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด73151--224
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1324--37
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1417--31
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์59--14
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์422--26
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์68--14
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์36--9
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์56105--161
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์53126--179
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4495--139
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4210059-201
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์3113-17
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-12-3
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-12-3
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์92414-47
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17319-57
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์9165-30
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์306542-137
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์256848-141
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์225038-110
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2071--91
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49--13
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23--5
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13--4
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์118--19
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10--10
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9--9
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1544--59
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1858--76
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1443--57
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด2258--80
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์65--11
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34--7
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33--6
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์221--23
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์214--16
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์112--13
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1432--46
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1740--57
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1329--42
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1234--46
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24--6
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27--9
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27--9
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2--2
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์823--31
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1026--36
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์618--24
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด49194--243
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์320--23
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์111--12
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5--5
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์452--56
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์829--37
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์320--23
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์42122--164
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์40154--194
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์36110--146
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1532--47
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112--13
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22--4
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12--3
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1419--33
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1330--43
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1319--32
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด36110--146
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์85--13
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34--7
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์433--37
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์322--25
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์115--16
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2472--96
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3084--114
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2064--84
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด103419--522
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1415--29
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1113--24
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์107--17
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17123--140
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์997--106
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์563--68
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์72281--353
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์83309--392
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์67243--310
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด40218116-374
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์4276-37
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์741-12
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-11-2
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14531-77
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22920-51
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11512-28
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3514679-260
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3118595-311
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2712971-227
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด121520268-909
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14429-65
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25477-79
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์9212-32
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1213384-229
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์106744-121
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์34626-75
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์95345175-615
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์86406217-709
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์72308152-532
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1651--67
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์42--6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์43--7
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3---3
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์515--20
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19--10
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17--8
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์734--41
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1139--50
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์629--35
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด66154--220
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35--8
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35--8
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21--3
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1440--54
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1737--54
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์922--31
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์49109--158
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์46112--158
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4090--130
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1825--43
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21--3
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์42--6
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2---2
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์64--10
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12--3
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11--2
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1020--30
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1321--34
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์817--25
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด5115370-274
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์933-15
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์781-16
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์521-8
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14227-70
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์42717-48
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2214-36
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4110840-189
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4011852-210
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์359737-169
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด200733321-1,254
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์296016-105
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์133714-64
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์8208-36
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2115285-258
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2911346-188
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์126928-109
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์150521220-891
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์158583261-1,002
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์130460196-786
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1858--76
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์55--10
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23--5
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12--3
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์615--21
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19--10
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6--6
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์738--45
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1546--61
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์534--39
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด63198125-386
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14257-46
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์4123-19
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์382-13
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์45037-91
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์43527-66
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22815-45
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4512381-249
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5515195-301
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4211269-223
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด82196105-383
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์6145-25
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์7174-28
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์372-12
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์105330-93
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์7318-46
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2256-33
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์6612970-265
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์6814893-309
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5711366-236
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1318--31
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22--4
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32--5
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์11--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1015--25
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1014--24
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์813--21
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด41103--144
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์43--7
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์727--34
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1038--48
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์624--30
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3073--103
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3164--95
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2658--84
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด65116--181
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์65--11
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1046--56
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์926--35
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์718--25
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4965--114
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5589--144
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4657--103
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5611146-213
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์451-10
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22--4
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์54015-60
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์92913-51
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3238-34
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์476630-143
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์458033-158
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์405925-124
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1544--59
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์411--15
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์516--21
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28--10
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1032--42
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1028--38
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์724--31
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4917879-306
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์6153-24
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์765-18
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์661-13
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์34319-65
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12320-44
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11711-29
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4012057-217
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4114954-244
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3911444-197
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5621574-345
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์8154-27
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11162-29
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์761-14
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์74414-65
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์32511-39
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2174-23
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4115656-253
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4217461-277
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3713848-223
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3382--115
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35--8
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์52--7
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32--5
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์120--21
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์311--14
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7--7
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2957--86
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2569--94
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2453--77
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด30108--138
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์41--5
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16--7
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์231--33
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์115--16
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์112--13
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2476--100
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2887--115
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2469--93
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3167--98
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์37--10
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28--10
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์623--29
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59--14
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38--11
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2237--59
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2450--74
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1830--48
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด62248125-435
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์112610-47
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์4329-45
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2145-21
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์106121-92
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์83319-60
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์7199-35
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4116194-296
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5018397-330
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3812980-247
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2768--95
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22--4
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์316--19
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์214--16
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17--8
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2449--73
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2352--75
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2141--62
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด225131-104
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์161-8
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์192-12
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์151-7
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2106-18
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์284-14
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์132-6
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์193524-78
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์193425-78
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์182621-65
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด41102--143
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์149--23
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์129--21
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์116--17
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์121--22
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์113--14
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110--11
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2672--98
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2880--108
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2566--91
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด51110--161
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์59--14
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์67--13
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์53--8
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์734--41
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์422--26
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์314--17
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3967--106
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4181--122
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3755--92
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2326--49
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์51--6
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12--3
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์35--8
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์52--7
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์32--5
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1520--35
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1722--39
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1419--33
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4215779-278
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11154-30
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์7203-30
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์351-9
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์33027-60
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์33115-49
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1159-25
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2811248-188
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3210661-199
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์228140-143
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1957--76
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13--4
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์514--19
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์717--24
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59--14
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1340--53
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1139--50
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1032--42
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด61130--191
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1819--37
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์99--18
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์95--14
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์534--39
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1617--33
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์515--20
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3877--115
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์36104--140
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2972--101
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด2855--83
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23--5
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์715--22
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์105--15
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์44--8
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1937--56
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1848--66
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1335--48
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3513141-207
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์691-16
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์271-10
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์161-8
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์33210-45
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์53612-53
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3196-28
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์269030-146
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์288828-144
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์237224-119
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3755--92
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์54--9
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์45--9
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32--5
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์915--24
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์75--12
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์63--9
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2336--59
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2645--71
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2131--52
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1627--43
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3--3
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1--1
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27--9
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์35--8
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23--5
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1417--31
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1319--32
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1314--27
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด935--44
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1---1
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์214--16
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์214--16
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29--11
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์621--27
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์721--28
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์616--22
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1741--58
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11--2
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2--2
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16--7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์42--6
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12--3
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1534--49
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1337--50
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1232--44
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด233988--1,221
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2965--94
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1834--52
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1317--30
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26211--237
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์20172--192
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11112--123
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์178712--890
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์195782--977
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์164635--799
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2364--87
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์78--15
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์73--10
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33--6
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-12--12
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์119--20
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8--8
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1644--60
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1542--57
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1233--45
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด49126--175
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49--13
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์211--13
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16--7
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์631--37
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์925--34
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์518--23
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3986--125
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3890--128
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3474--108
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5116664-281
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์153-9
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์142-7
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--1-1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์63914-59
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์66615-87
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3297-39
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4412247-213
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์449647-187
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์408138-159
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1753--70
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35--8
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์58--13
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34--7
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์46--10
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29--11
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23--5
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1042--52
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1036--46
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์932--41
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด139415--554
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1210--22
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์69--15
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์52--7
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27134--161
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27128--155
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1483--97
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์100271--371
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์106278--384
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์86221--307
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด33120--153
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-12--12
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4--4
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4--4
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์531--36
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์732--39
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์320--23
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2877--105
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2684--110
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2466--90
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1825--43
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์612--18
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1214--26
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์59--14
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1--1
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1213--25
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์610--16
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์57--12
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1451--65
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์53--8
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25--7
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23--5
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9--9
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์57--12
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4--4
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์939--48
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์739--46
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์634--40
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด34161--195
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์48--12
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์45--9
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24--6
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์645--51
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์958--67
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์526--31
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์24108--132
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2198--119
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1875--93
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4411080-234
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์3153-21
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์694-19
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์271-10
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์82221-51
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11128-31
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์696-21
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์337356-162
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์278968-184
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์246851-143
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด4818694-328
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2142-18
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์291-12
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17--8
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์104331-84
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์63733-76
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์52419-48
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3612961-226
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4014060-240
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3411446-194
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3793--130
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์717--24
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1615--31
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์610--16
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์314--17
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์35--8
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22--4
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2762--89
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1873--91
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1654--70
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5213559-246
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์6191-26
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์491-14
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์361-10
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์123518-65
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์132115-49
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์10189-37
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์348140-155
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3510543-183
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์307634-140
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07