ข้อมูลสถานศึกษา
วัดดอนมะม่วง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100191100511086110051
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดดอนมะม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)watdonmamoung
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านดอนมะม่วง
ตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-4124
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.3831076
Longitude
99.1368808
Tabe 3
Tab 5