ข้อมูลสถานศึกษา
วัดบางลึก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100301100451086110045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบางลึก
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Bangluek School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบางลึก
ตำบลบางลึก
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-2062
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.536084
Longitude
99.179289
Tabe 3
Tab 5