ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนไทรงาม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100371100151086110015
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนไทรงาม
ชื่อ (อังกฤษ)bandonsaingam
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านดอนไทรงาม
ตำบลบางหมาก
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-7307www.bandonsaingam.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4580495
Longitude
99.1825613
Tabe 3
Tab 5