ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคอเตี้ย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100391100161086110016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอเตี้ย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhokia
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านคอเตี้ย
ตำบลบางหมาก
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7758-9600
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4079181
Longitude
99.1986903
Tabe 3
Tab 5