ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเขาวง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100411100631086110063
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาวง
ชื่อ (อังกฤษ)bankhowwong
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านเขาวง-บ้านนา
ตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7755-5277
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4631333
Longitude
99.0782222
Tabe 3
Tab 5