ข้อมูลสถานศึกษา
วัดเชิงกระ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100591100561086110056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเชิงกระ
ชื่อ (อังกฤษ)wadchernggra
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านเชิงกระ
ตำบลวิสัยเหนือ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5126
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.33392378
Longitude
99.13891403
Tabe 3
Tab 5