ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเขาชันโต๊ะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100611100591086110059
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาชันโต๊ะ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHAOCHUNTO
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านเขาชันโต๊ะ
ตำบลวิสัยเหนือ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5674
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.379718
Longitude
99.078864
Tabe 3
Tab 5