ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100711100721086110072
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
ชื่อ (อังกฤษ)Bancuring (Friendship 25)
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านชุมชนบ้านคุริง
ตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7759-9664
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.71317647
Longitude
99.18322746
Tabe 3
Tab 5