ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านละมุ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100891100931086110093
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านละมุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANLAMU
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านละมุ
ตำบลนากระตาม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7752-6211
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5874704
Longitude
99.1723891
Tabe 3
Tab 5