ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100931102831086110283
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)banbangmaikaewprachasamukkee
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0001
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7683735
Longitude
98.9783271
Tabe 3
Tab 5