ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านร้านตัดผม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101021101081086110108
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร้านตัดผม
ชื่อ (อังกฤษ)Banrantudphom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านร้านตัดผม
ตำบลสองพี่น้อง
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7752-0006 www.banrantadphom.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.9185472
Longitude
99.221415
Tabe 3
Tab 5