ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกลาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101061100681086110068
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban khang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านกลาง
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0011
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.74274099
Longitude
10.74274099
Tabe 3
Tab 5