ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยรากไม้
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101301101231086110123
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยรากไม้
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Hueyragmai school
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยรากไม้
ตำบลดอนยาง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7757-0029
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.905156
Longitude
99.4045785
Tabe 3
Tab 5