ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101451101431086110143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
ชื่อ (อังกฤษ)Bansapli (Bangkok Post Suksa)
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านสะพลี
ตำบลสะพลี
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5473
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6155178
Longitude
99.2400944
Tabe 3
Tab 5