ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร เมือง217911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100061100611086110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง513411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100081100201086110020 อนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร เมือง1212660 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง420111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง467925 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100131100071086110007 บ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง41879 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100161100531086110053 บ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง51228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพรเมือง515712 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100191100511086110051 วัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง51239 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5709 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพรเมือง2187162 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100231100341086110034 วัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง31269 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง31029 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง320412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100271100381086110038 วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง21528 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง3418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2729 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร เมือง222211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100401100171086110017 วัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร เมือง219911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100411100631086110063 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง11468 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100421100231086110023 บ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง119911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง414312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101021101081086110108 บ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ155122 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
860100441100011086110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง450219 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง416312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100471100251086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง139915 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100481100261086110026 วัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง119011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100521100291086110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง118611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100531100301086110030 วัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง129111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100551100321086110032 บ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง113711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100561100331086110033 บ้านท่าไม้ลาย เมืองชุมพร ชุมพร เมือง126911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5789 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100601100581086110058 บ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง514311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100611100591086110059 บ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง515511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100621100671086110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง531611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง41008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง413011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง312011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100691100741086110074 ประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ218311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100701102821086110282 บ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ22249 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100711100721086110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ120612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ1818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3689 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3228 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100761100791086110079 บ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ32478 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3479 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100781100831086110083 บ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ31438 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100791100851086110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ248116 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
860100801100891086110089 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ236013 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100831100871086110087 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ290731 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2719 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100901100961086110096 บ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะท่าแซะ32279 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100921101001086110100 บ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ328111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100931102831086110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3125035 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100951101031086110103 บ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ137716 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100961101041086110104 บ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ136012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1349 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100981101061086110106 บ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ11428 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100991101051086110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ11869 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101001101021086110102 บ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ120812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1519 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101031101111086110111 บ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ129411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101041100761086110076 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ134311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ11129 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101061100681086110068 บ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ11279 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1969 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101081100701086110070 ประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ142520 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1899 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ38411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101111101011086110101 บ้านน้ำเย็น ท่าแซะ ชุมพร ท่าแซะ31418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101121100971086110097 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ31529 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101151101211086110121 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว226411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101181101241086110124 บ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101191101281086110128 บ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว ปะทิว11879 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1949 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101211101301086110130 บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว ปะทิว120912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101221101311086110131 บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว ปะทิว1909 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว ปะทิว1479 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2759 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101281101191086110119 ชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2120439 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860101291101201086110120 วัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2868 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101301101231086110123 บ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว ปะทิว21859 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101311101381086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว127511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว ปะทิว1608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101331101351086110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) บางสน ปะทิว ปะทิว154021 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860101341101361086110136 บ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว ปะทิว11498 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101391101121086110112 บ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว ปะทิว21938 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101401101131086110113 วัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว ปะทิว220311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101421101401086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ปะทิว134211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101431101411086110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ปะทิว11368 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101451101431086110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี ปะทิว ปะทิว124711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ