วัดดอนทรายแก้ว
เมือง4
เมือง4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010009
PERCODE 6 หลัก110013
กระทรวง 10 หลัก1086110013
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดดอนทรายแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Watdonsaikaew
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านดอนทรายแก้ว
ตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-2892
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://obec.go.th/watdonsaikiew
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.498131
Longitude
99.218393
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก