บ้านเขาวง
เมือง1
เมือง1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010041
PERCODE 6 หลัก110063
กระทรวง 10 หลัก1086110063
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาวง
ชื่อ (อังกฤษ)bankhowwong
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านเขาวง-บ้านนา
ตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7755-5277
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4631333
Longitude
99.0782222
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก