วัดหัวกรูด
เมือง4
เมือง4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010043
PERCODE 6 หลัก110005
กระทรวง 10 หลัก1086110005
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหัวกรูด
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Hua Krut
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหัวกรูด
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7752-2279
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.39021892
Longitude
99.24028363
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก