บ้านหัวถนน
เมือง4
เมือง4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010045
PERCODE 6 หลัก110002
กระทรวง 10 หลัก1086110002
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวถนน
ชื่อ (อังกฤษ)banhuatanon
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหัวถนน
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7755-3002
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.44292203
Longitude
99.24081218
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก