วัดน้อมถวาย
เมือง1
เมือง1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010053
PERCODE 6 หลัก110030
กระทรวง 10 หลัก1086110030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดน้อมถวาย
ชื่อ (อังกฤษ)watnomthawai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านน้อมถวาย
ตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077 630 590
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.50161899
Longitude
99.07350056
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก