> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดขุนกระทิง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010001
PERCODE 6 หลัก110064
กระทรวง 10 หลัก1086110064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดขุนกระทิง
ชื่อ (อังกฤษ)Watkhunkrating
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านขุนกระทิง
ตำบลขุนกระทิง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7755-5122
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.4589243
Longitude
99.1286365

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน