> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,83715,9663,781-24,853
เตี้ย396616163-1,179
ค่อนข้างเตี้ย355751177-1,291
สูงตามเกณฑ์3,65012,6043,160-19,645
ค่อนข้างสูง196975166-1,347
สูง2401,017115-1,387
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-3--4

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2868--96
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เตี้ย12--3
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย34--7
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์2457--81
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง-2--2
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5สูง-3--3
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด3610550-191
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เตี้ย464-14
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างเตี้ย352-10
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2สูงตามเกณฑ์288541-154
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างสูง112-4
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2สูง-81-9
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1445--59
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เตี้ย14--5
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างเตี้ย11--2
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2สูงตามเกณฑ์1138--49
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างสูง-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2สูง12--3
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด308972-191
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย245-11
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย143-8
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์247259-155
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง143-8
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5สูง252-9
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3961,810--2,206
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เตี้ย823--31
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย2445--69
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์3281,416--1,744
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง18147--165
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1สูง18179--197
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด5810762-227
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย322-7
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย514-10
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์488952-189
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง-81-9
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4สูง273-12
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด74313236-623
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย2105-17
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย31312-28
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์64259199-522
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง51911-35
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4สูง-129-21
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1747--64
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย23--5
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย12--3
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์1436--50
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง-4--4
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4สูง-2--2
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด64246--310
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย-20--20
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย716--23
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์56182--238
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง113--14
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4สูง-14--14
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-1--1
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2286--108
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย37--10
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย13--4
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์1569--84
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง12--3
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4สูง25--7
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2050--70
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย31--4
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย31--4
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์1440--54
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง-3--3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สูง-5--5
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2599--124
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย-8--8
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย11--2
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์2371--94
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง-6--6
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5สูง113--14
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด427040-152
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เตี้ย751-13
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ค่อนข้างเตี้ย643-13
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5สูงตามเกณฑ์224934-105
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ค่อนข้างสูง562-13
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5สูง26--8
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3685--121
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย110--11
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย46--10
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์2858--86
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง26--8
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5สูง15--6
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2543--68
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย11--2
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย14--5
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์2136--57
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง21--3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5สูง-1--1
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1751,020528-1,992
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เตี้ย142517-60
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ค่อนข้างเตี้ย94515-77
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2สูงตามเกณฑ์140791451-1,613
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ค่อนข้างสูง87521-114
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2สูง48424-127
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์----1
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3394--127
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เตี้ย51--6
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างเตี้ย-4--4
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3สูงตามเกณฑ์2775--102
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างสูง-11--11
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3สูง13--4
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2689--115
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เตี้ย23--5
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างเตี้ย37--10
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3สูงตามเกณฑ์2073--93
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างสูง1---1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3สูง-6--6
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด468442-172
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เตี้ย311-5
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างเตี้ย2-3-5
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3สูงตามเกณฑ์297028-127
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างสูง666-18
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3สูง674-17
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด43123--166
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เตี้ย-5--5
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างเตี้ย26--8
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2สูงตามเกณฑ์2685--111
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างสูง511--16
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2สูง1016--26
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2348--71
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เตี้ย62--8
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างเตี้ย12--3
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3สูงตามเกณฑ์1434--48
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างสูง15--6
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3สูง15--6
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2539--64
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เตี้ย-2--2
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างเตี้ย21--3
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3สูงตามเกณฑ์2233--55
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างสูง-2--2
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3สูง11--2
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1634--50
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เตี้ย-3--3
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างเตี้ย13--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3สูงตามเกณฑ์1423--37
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างสูง13--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3สูง-2--2
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1042--52
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เตี้ย13--4
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างเตี้ย23--5
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2สูงตามเกณฑ์735--42
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างสูง-1--1
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2สูง-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด259976-200
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เตี้ย-41-5
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างเตี้ย242-8
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2สูงตามเกณฑ์238268-173
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างสูง-3--3
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2สูง-65-11
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด2553--78
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เตี้ย31--4
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างเตี้ย14--5
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2สูงตามเกณฑ์1945--64
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างสูง13--4
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2สูง1---1
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด188872-178
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เตี้ย632-11
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างเตี้ย224-8
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2สูงตามเกณฑ์96061-130
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างสูง-74-11
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2สูง1161-18
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด32113--145
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เตี้ย169--25
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย27--9
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์1390--103
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง-3--3
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1สูง14--5
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3911150-200
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เตี้ย13--4
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย872-17
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์239143-157
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง665-17
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1สูง14--5
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด378625-148
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย-41-5
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย25--7
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์336419-116
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง1113-15
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4สูง122-5
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด118395--513
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย715--22
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย1219--31
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์95311--406
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง223--25
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4สูง227--29
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด4610224-172
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย661-13
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย13--4
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์338721-141
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง422-8
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4สูง24--6
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด953--62
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย12--3
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย-4--4
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์745--52
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง11--2
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4สูง-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด30206110-346
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เตี้ย485-17
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย2715-24
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์2315781-261
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง-196-25
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1สูง1153-19
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด1910747-173
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เตี้ย284-14
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย282-12
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์148240-136
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง131-5
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1สูง-6--6
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3812556-219
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เตี้ย184-13
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย273-12
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์129448-154
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง321-6
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1สูง2014--34
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5216483-299
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เตี้ย6109-25
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย3145-22
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์4212764-233
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง-84-12
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1สูง151-7
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด378243-162
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เตี้ย223-7
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย322-7
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์316736-134
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง132-6
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1สูง-8--8
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5114261-254
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เตี้ย733-13
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ค่อนข้างเตี้ย473-14
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1สูงตามเกณฑ์3911954-212
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ค่อนข้างสูง-61-7
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1สูง17--8
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1752--69
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย22--4
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย17--8
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์1436--50
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง-2--2
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5สูง-5--5
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด338332-148
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย2-1-3
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย423-9
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์276625-118
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง-71-8
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5สูง-62-8
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-2--2
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด418544-170
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย131-5
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์317141-143
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง341-8
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5สูง671-14
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3618968-293
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เตี้ย1113-15
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างเตี้ย1128-21
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สูงตามเกณฑ์3115253-236
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างสูง-62-8
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สูง382-13
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด3480--114
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย13--4
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย24--6
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์3059--89
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง16--7
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4สูง-8--8
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด307227-129
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เตี้ย-71-8
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างเตี้ย373-13
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4สูงตามเกณฑ์255119-95
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างสูง151-7
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4สูง123-6
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด195645-120
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เตี้ย112-4
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างเตี้ย-36-9
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3สูงตามเกณฑ์144934-97
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างสูง-33-6
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3สูง4---4
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด834--42
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เตี้ย-2--2
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างเตี้ย-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2สูงตามเกณฑ์828--36
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างสูง-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2สูง-3--3
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด258047-152
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เตี้ย747-18
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างเตี้ย423-9
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2สูงตามเกณฑ์146634-114
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างสูง-53-8
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2สูง-3--3
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด63136--199
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เตี้ย54--9
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างเตี้ย612--18
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2สูงตามเกณฑ์47111--158
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างสูง17--8
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2สูง42--6
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4610834-188
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย222-6
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย244-10
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์388727-152
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง361-10
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง19--10
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2344--67
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย12--3
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย31--4
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์1537--52
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง11--2
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1สูง33--6
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1850--68
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย31--4
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย34--7
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์1235--47
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง-3--3
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง-7--7
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด719--26
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย12--3
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์617--23
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด50181--231
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย39--12
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย511--16
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์40150--190
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง-6--6
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง25--7
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1640--56
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย-2--2
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย11--2
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์1432--46
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง-3--3
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง12--3
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด40102--142
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย27--9
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย34--7
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์3278--110
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง17--8
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง26--8
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด95345--440
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เตี้ย56--11
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างเตี้ย915--24
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สูงตามเกณฑ์74284--358
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างสูง222--24
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สูง518--23
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2821798-343
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เตี้ย372-12
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างเตี้ย173-11
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2สูงตามเกณฑ์2118489-294
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างสูง2112-15
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2สูง182-11
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด114499219-832
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เตี้ย8199-36
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างเตี้ย21610-28
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สูงตามเกณฑ์90403187-680
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างสูง8328-48
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สูง6295-40
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1533--48
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เตี้ย31--4
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างเตี้ย-3--3
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2สูงตามเกณฑ์1025--35
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างสูง12--3
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2สูง12--3
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด83158--241
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เตี้ย146--20
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย96--15
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์54126--180
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ค่อนข้างสูง312--15
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3สูง38--11
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1122--33
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย13--4
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย11--2
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์918--27
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด5416469-287
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย193-13
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย381-12
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์4713360-240
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง274-13
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง171-9
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด206719320-1,245
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย362616-78
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย205010-80
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์140563275-978
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง14611-58
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง9348-51
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1347--60
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย13--4
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย25--7
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์1037--47
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง-1--1
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง-1--1
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด64175118-357
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย243-9
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย281-11
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์59146104-309
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง-106-16
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง174-12
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด7217578-325
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย754-16
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย991-19
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์4914870-267
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง4112-17
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง321-6
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1026--36
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย11--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย-2--2
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์923--32
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด36111--147
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย11--2
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย16--7
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์2582--107
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง17--8
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง815--23
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด65121--186
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย22--4
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย-5--5
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์5292--144
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง912--21
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง210--12
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด489839-185
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย64--10
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย3-1-4
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์358033-148
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง294-15
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง251-8
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด838--46
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย-1--1
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์630--36
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง23--5
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง-4--4
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด107305147-559
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย6258-39
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย10207-37
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์76218115-409
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง51912-36
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง10235-38
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด6416475-303
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย386-17
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย193-13
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์5713258-247
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง-104-14
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง354-12
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด7521497-386
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย4104-18
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย10167-33
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์5717082-309
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง262-10
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง2122-16
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3374--107
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย-4--4
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย-4--4
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์3162--93
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง1---1
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง14--5
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2689--115
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย12--3
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย35--8
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์1465--79
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง312--15
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง55--10
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3375--108
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย54--9
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย53--8
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์2160--81
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง-4--4
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง24--6
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด85260144-489
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย23137-43
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย9138-30
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์44201120-365
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง1163-20
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง8176-31
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3558--93
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เตี้ย63--9
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างเตี้ย15--6
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1สูงตามเกณฑ์2442--66
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างสูง-3--3
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1สูง45--9
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด197018-107
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย-22-4
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย341-8
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์155613-84
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง142-7
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง-4--4
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด32117--149
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เตี้ย14--5
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย-1--1
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์27103--130
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง25--7
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3สูง24--6
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด41121--162
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เตี้ย26--8
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างเตี้ย210--12
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3สูงตามเกณฑ์3591--126
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างสูง27--9
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3สูง-7--7
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1743--60
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เตี้ย14--5
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย13--4
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์1534--49
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูง-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4913570-254
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เตี้ย523-10
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย165-12
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์4211459-215
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง171-9
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2สูง-62-8
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2963--92
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เตี้ย24--6
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย63--9
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์1854--72
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง32--5
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2สูง-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด40130--170
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เตี้ย175--22
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย67--13
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์13101--114
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง-8--8
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1สูง49--13
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด2169--90
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เตี้ย-3--3
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย-5--5
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์1953--72
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง24--6
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1สูง-4--4
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3811746-201
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เตี้ย462-12
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย191-11
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์339739-169
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง-12-3
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1สูง-42-6
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด2863--91
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เตี้ย23--5
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย24--6
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์2352--75
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง-2--2
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1สูง12--3
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด642--48
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เตี้ย-2--2
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย-2--2
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์534--39
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง11--2
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1สูง-3--3
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1134--45
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เตี้ย1---1
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย1---1
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์929--38
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง-3--3
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1สูง-2--2
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4283--125
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เตี้ย56--11
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย47--11
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์2763--90
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง34--7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูง33--6
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด218848--1,066
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เตี้ย2331--54
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย2433--57
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์146670--816
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง1458--72
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2สูง1156--67
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2456--80
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เตี้ย1---1
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย2---2
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์1639--55
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง19--10
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูง48--12
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด43152--195
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เตี้ย35--8
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย-4--4
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์37114--151
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง28--10
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2สูง121--22
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด6317251-286
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เตี้ย792-18
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย6112-19
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์4313946-228
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง471-12
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1สูง36--9
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1550--65
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เตี้ย-3--3
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย15--6
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์1236--48
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง14--5
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1สูง12--3
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด98408--506
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เตี้ย222--24
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย719--26
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์67313--380
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง1132--43
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1สูง1122--33
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด37121--158
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เตี้ย23--5
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย15--6
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์30104--134
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง27--9
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1สูง22--4
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1132--43
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เตี้ย66--12
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย-3--3
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์122--23
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง11--2
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูง3---3
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด3254--86
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เตี้ย31--4
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย22--4
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์2648--74
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง12--3
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สูง-1--1
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด33132--165
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เตี้ย12--3
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย33--6
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์27108--135
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง-9--9
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2สูง210--12
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด228556-163
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เตี้ย232-7
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างเตี้ย-72-9
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2สูงตามเกณฑ์196549-133
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างสูง143-8
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2สูง-6--6
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5318099-332
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เตี้ย1114-16
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย1134-18
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์4714177-265
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง2810-20
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1สูง274-13
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด35100--135
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เตี้ย310--13
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย63--9
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์2478--102
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง25--7
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1สูง-4--4
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3412963-226
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เตี้ย222-6
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างเตี้ย252-9
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1สูงตามเกณฑ์2710052-179
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างสูง1102-13
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1สูง2125-19
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT