> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,82016,1483,876-25,050
ผอม556863157-1,587
ค่อนข้างผอม322912206-1,451
สมส่วน3,07710,0382,619-15,876
ท้วม2031,089277-1,580
เริ่มอ้วน2811,832383-2,515
อ้วน3771,408224-2,018
ค่านอกเกณฑ์4510-20
อายุนอกเกณฑ์-1--3

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3166--97
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ผอม122--14
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม41--5
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5สมส่วน1143--54
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ท้วม15--6
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน14--5
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อ้วน211--13
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด389546-179
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ผอม544-13
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างผอม-24-6
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2สมส่วน315731-119
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ท้วม271-10
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เริ่มอ้วน-106-16
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อ้วน-15--15
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ค่านอกเกณฑ์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1252--64
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ผอม-1--1
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างผอม12--3
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2สมส่วน437--41
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ท้วม11--2
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เริ่มอ้วน27--9
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อ้วน44--8
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ค่านอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด308251-163
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ผอม-23-5
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม-53-8
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน205637-113
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ท้วม223-7
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน5103-18
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อ้วน372-12
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3991,777--2,176
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ผอม2659--85
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม3686--122
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1สมส่วน2501,016--1,266
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ท้วม19116--135
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน32260--292
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อ้วน36238--274
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์-2--2
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด4011643-199
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ผอม-51-6
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม-6--6
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน316824-123
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ท้วม1105-16
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน1149-24
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อ้วน7134-24
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด94316244-654
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ผอม18158-41
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม112010-41
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน50194175-419
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ท้วม22314-39
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน63826-70
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อ้วน72610-43
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์--1-1
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2148--69
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ผอม11--2
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม-4--4
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน1523--38
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ท้วม15--6
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน29--11
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อ้วน26--8
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด63172--235
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ผอม323--26
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม613--19
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน49104--153
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ท้วม-10--10
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน413--17
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อ้วน19--10
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2374--97
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ผอม66--12
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม-3--3
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน1453--67
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ท้วม-3--3
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน25--7
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อ้วน13--4
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2155--76
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ผอม-6--6
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม-2--2
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน1434--48
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ท้วม12--3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน35--8
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อ้วน36--9
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3988--127
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ผอม155--20
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม-7--7
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน1951--70
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ท้วม36--9
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน110--11
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อ้วน19--10
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด397939-157
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ผอม-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ค่อนข้างผอม-1--1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5สมส่วน84134-83
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ท้วม371-11
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เริ่มอ้วน6132-21
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อ้วน21152-38
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ค่านอกเกณฑ์12--3
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด4775--122
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ผอม32--5
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม33--6
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน2842--70
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ท้วม24--6
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน612--18
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อ้วน512--17
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1753--70
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ผอม28--10
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม-2--2
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน1025--35
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ท้วม35--8
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน17--8
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อ้วน16--7
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1511,034486-1,877
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ผอม153824-88
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ค่อนข้างผอม76132-111
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2สมส่วน103590292-1,127
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ท้วม49039-144
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เริ่มอ้วน814358-228
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อ้วน1411241-176
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ค่านอกเกณฑ์----1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์----2
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3599--134
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ผอม56--11
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างผอม16--7
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3สมส่วน1953--72
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ท้วม211--13
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เริ่มอ้วน314--17
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อ้วน59--14
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ค่านอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3179--110
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ผอม22--4
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างผอม15--6
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3สมส่วน2235--57
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ท้วม17--8
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เริ่มอ้วน115--16
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อ้วน415--19
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ค่านอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด519159-201
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ผอม753-15
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างผอม674-17
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3สมส่วน285944-131
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ท้วม364-13
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เริ่มอ้วน483-15
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อ้วน35--8
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ค่านอกเกณฑ์-11-2
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด47128--175
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ผอม69--15
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างผอม37--10
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2สมส่วน2368--91
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ท้วม313--16
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เริ่มอ้วน717--24
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อ้วน514--19
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ค่านอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2446--70
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ผอม23--5
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างผอม24--6
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3สมส่วน1328--41
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ท้วม13--4
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เริ่มอ้วน34--7
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อ้วน34--7
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ค่านอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2336--59
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ผอม13--4
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างผอม32--5
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3สมส่วน1418--32
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ท้วม34--7
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เริ่มอ้วน-6--6
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อ้วน23--5
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ค่านอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด833--41
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ผอม-4--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างผอม-2--2
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3สมส่วน720--27
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ท้วม-1--1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เริ่มอ้วน-2--2
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อ้วน14--5
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ค่านอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1547--62
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ผอม-2--2
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างผอม-2--2
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2สมส่วน1428--42
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ท้วม-2--2
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เริ่มอ้วน17--8
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อ้วน-6--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ค่านอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด429586-223
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ผอม115-7
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างผอม453-12
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2สมส่วน316857-156
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ท้วม128-11
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เริ่มอ้วน1119-21
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อ้วน484-16
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ค่านอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1764--81
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ผอม12--3
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างผอม16--7
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2สมส่วน945--54
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ท้วม35--8
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เริ่มอ้วน-3--3
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อ้วน33--6
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ค่านอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด237988-190
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ผอม-15-6
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ค่อนข้างผอม--2-2
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2สมส่วน194955-123
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ท้วม147-12
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เริ่มอ้วน11012-23
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อ้วน2157-24
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ค่านอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด45111--156
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ผอม410--14
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม44--8
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1สมส่วน2470--94
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ท้วม38--11
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน48--12
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อ้วน611--17
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3912041-200
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ผอม1-1-2
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม--1-1
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1สมส่วน346923-126
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ท้วม3156-24
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน1369-46
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อ้วน--1-1
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด448327-154
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ผอม751-13
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม461-11
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน234618-87
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ท้วม141-6
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน1143-18
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อ้วน883-19
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด134380--514
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ผอม828--36
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม726--33
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน92253--345
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ท้วม621--27
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน531--36
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อ้วน1621--37
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด409222-154
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ผอม27--9
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม452-11
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน236513-101
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ท้วม242-8
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน474-15
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อ้วน441-9
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์1---1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1752--69
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ผอม42--6
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม3---3
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน940--49
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ท้วม-5--5
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน13--4
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อ้วน-2--2
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด32226127-385
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ผอม574-16
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม-78-15
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1สมส่วน1515990-264
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ท้วม11511-27
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน2229-33
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อ้วน9165-30
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด1810250-170
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ผอม-91-10
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม183-12
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1สมส่วน145733-104
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ท้วม1106-17
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน185-14
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อ้วน1102-13
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3712352-212
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ผอม4113-18
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม362-11
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1สมส่วน257535-135
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ท้วม255-12
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน1125-18
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อ้วน2142-18
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด4716983-299
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ผอม462-12
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม3122-17
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1สมส่วน3410458-196
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ท้วม3144-21
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน2219-32
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อ้วน1127-20
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์--1-1
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด328434-150
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ผอม2-1-3
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม653-14
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1สมส่วน195118-88
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ท้วม-33-6
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน194-14
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อ้วน4165-25
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5013373-256
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ผอม4144-22
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ค่อนข้างผอม573-15
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1สมส่วน307051-151
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ท้วม4134-21
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เริ่มอ้วน2164-22
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อ้วน5137-25
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ค่านอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2054--74
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ผอม11--2
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม35--8
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน1232--44
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ท้วม14--5
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน-9--9
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อ้วน33--6
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด277641-144
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ผอม492-15
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม227-11
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน154626-87
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ท้วม141-6
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน363-12
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อ้วน292-13
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด278340-150
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ผอม451-10
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม111-3
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน176024-101
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ท้วม356-14
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน165-12
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อ้วน162-9
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์--1-1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3819668-302
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ผอม22--4
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ค่อนข้างผอม-122-14
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สมส่วน2711943-189
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ท้วม3114-18
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เริ่มอ้วน32112-36
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อ้วน3317-41
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ค่านอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด4168--109
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ผอม56--11
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม65--11
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน2441--65
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ท้วม15--6
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน14--5
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อ้วน47--11
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด257137-133
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ผอม4---4
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ค่อนข้างผอม42--6
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4สมส่วน155226-93
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ท้วม-45-9
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เริ่มอ้วน165-12
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อ้วน171-9
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ค่านอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด165946-121
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ผอม312-6
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ค่อนข้างผอม452-11
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3สมส่วน64129-76
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ท้วม-51-6
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เริ่มอ้วน139-13
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อ้วน243-9
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ค่านอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1041--51
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ผอม44--8
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างผอม-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2สมส่วน627--33
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ท้วม-2--2
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เริ่มอ้วน-5--5
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อ้วน-3--3
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่านอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด238654-163
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ผอม273-12
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างผอม-66-12
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2สมส่วน205340-113
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ท้วม-52-7
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เริ่มอ้วน181-10
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อ้วน-72-9
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่านอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด63154--217
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ผอม162--18
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างผอม74--11
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2สมส่วน31116--147
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ท้วม18--9
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เริ่มอ้วน117--18
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อ้วน77--14
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่านอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4610852-206
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม6202-28
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม487-19
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน315627-114
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม1102-13
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน288-18
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน266-14
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1558--73
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม-3--3
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม-2--2
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน1340--53
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม-5--5
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน15--6
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน13--4
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด2949--78
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม2---2
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม12--3
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน2133--54
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม18--9
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน14--5
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน22--4
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์1---1
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด617--23
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม12--3
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน411--15
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม12--3
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน-1--1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน-1--1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด53174--227
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม714--21
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม410--14
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน30100--130
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม311--14
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน322--25
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน617--23
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1638--54
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม-2--2
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม1---1
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน1225--37
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม14--5
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน26--8
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน-1--1
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด37114--151
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม11--2
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม-8--8
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน2771--98
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม112--13
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน412--16
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน410--14
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด64386--450
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ผอม414--18
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างผอม125--26
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สมส่วน50225--275
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ท้วม127--28
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เริ่มอ้วน460--64
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อ้วน435--39
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่านอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด27219106-352
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ผอม1213-25
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างผอม1276-34
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2สมส่วน2012571-216
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ท้วม-87-15
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เริ่มอ้วน32212-37
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อ้วน2167-25
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ค่านอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด112503237-852
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ผอม14369-59
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างผอม83113-52
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สมส่วน69294166-529
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ท้วม44017-61
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เริ่มอ้วน76114-82
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อ้วน104118-69
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่านอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1836--54
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ผอม38--11
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่อนข้างผอม-1--1
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2สมส่วน1012--22
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ท้วม15--6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เริ่มอ้วน35--8
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อ้วน15--6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ค่านอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด68162--230
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ผอม26--8
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ค่อนข้างผอม36--9
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3สมส่วน4996--145
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ท้วม311--14
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เริ่มอ้วน819--27
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อ้วน324--27
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1926--45
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม14--5
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม13--4
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน138--21
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม14--5
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน13--4
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน24--6
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด5417060-284
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม542-11
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม351-9
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน3611440-190
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม1168-25
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน6154-25
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน3163-22
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์--2-2
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด183745354-1,282
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม373015-82
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม103517-62
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน111492253-856
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม86022-90
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน68430-120
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน104415-69
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์1-2-3
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1639--55
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม410--14
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม21--3
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน823--31
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม11--2
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน-3--3
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน11--2
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด66178122-366
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม1087-25
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม10104-24
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน4410490-238
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม-1010-20
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน1266-33
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน1205-26
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด6517887-330
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม992-20
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม2102-14
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน439755-195
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม1127-20
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน51911-35
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน53110-46
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด922--31
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม55--10
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม21--3
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน215--17
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด41112--153
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม1211--23
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม1015--25
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน1883--101
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม11--2
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน-2--2
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด64124--188
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม53--8
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม44--8
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน4272--114
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม213--15
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน719--26
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน413--17
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4711948-214
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม29--11
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม274-13
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน337626-135
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม182-11
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน71310-30
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน266-14
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1434--48
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม-1--1
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม21--3
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน924--33
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม13--4
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน11--2
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน14--5
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด94341141-576
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม12176-35
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม4247-35
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน54241102-397
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม102510-45
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน82913-50
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน653-14
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5516476-295
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม610--16
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม2142-18
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน3710754-198
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม379-19
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน2138-23
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน5133-21
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด6920496-369
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม1186-25
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม10135-28
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน4513271-248
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม194-14
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน1237-31
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน1193-23
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3574--109
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม41--5
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม41--5
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน2153--74
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม-1--1
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน113--14
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน55--10
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด32107--139
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม34--7
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม31--4
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน2076--96
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม312--15
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน210--12
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน14--5
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2467--91
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม41--5
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม1---1
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน1447--61
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม17--8
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน17--8
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน35--8
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด71250120-441
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม4114-19
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม31510-28
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน4316492-299
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม8157-30
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน6295-40
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน7162-25
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3064--94
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ผอม33--6
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่อนข้างผอม14--5
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1สมส่วน1039--49
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ท้วม211--13
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เริ่มอ้วน65--11
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อ้วน82--10
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ค่านอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด125617-85
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม22--4
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม-11-2
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน74113-61
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม112-4
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน-8--8
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน231-6
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด38118--156
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ผอม161--17
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม12--3
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3สมส่วน1872--90
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ท้วม17--8
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เริ่มอ้วน215--17
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อ้วน-21--21
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด41111--152
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ผอม34--7
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่อนข้างผอม36--9
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3สมส่วน3071--101
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ท้วม27--9
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เริ่มอ้วน112--13
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อ้วน211--13
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ค่านอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด3036--66
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผอม52--7
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม23--5
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สมส่วน2224--46
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ท้วม-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน-4--4
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อ้วน12--3
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด5515180-286
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ผอม484-16
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม363-12
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2สมส่วน3810656-200
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ท้วม466-16
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน4157-26
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อ้วน2103-15
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์--1-1
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด3060--90
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ผอม61--7
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม32--5
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2สมส่วน1843--61
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ท้วม23--5
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน-8--8
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อ้วน13--4
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด39153--192
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ผอม318--21
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม17--8
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1สมส่วน2596--121
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ท้วม45--9
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน310--13
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อ้วน317--20
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3460--94
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ผอม203--23
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม21--3
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1สมส่วน1037--47
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ท้วม14--5
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน-7--7
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อ้วน18--9
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3712342-202
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ผอม461-11
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม131-5
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1สมส่วน279430-151
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ท้วม132-6
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน1135-19
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อ้วน343-10
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3559--94
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ผอม-7--7
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม-5--5
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1สมส่วน2530--55
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ท้วม16--7
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน37--10
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อ้วน64--10
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1436--50
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ผอม1---1
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม-2--2
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1สมส่วน1224--36
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ท้วม-3--3
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน-5--5
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อ้วน12--3
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1131--42
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ผอม-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม21--3
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1สมส่วน916--25
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ท้วม-2--2
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน-7--7
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อ้วน-4--4
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด6076--136
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผอม11--2
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม34--7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สมส่วน5257--109
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ท้วม14--5
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน27--9
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อ้วน13--4
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด205927--1,132
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ผอม1250--62
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม763--70
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2สมส่วน165609--774
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ท้วม556--61
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน896--104
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อ้วน853--61
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1569--84
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผอม24--6
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม412--16
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สมส่วน941--50
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ท้วม-5--5
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน-5--5
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อ้วน-2--2
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด51134--185
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ผอม229--31
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม47--11
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2สมส่วน21108--129
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ท้วม29--11
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน-1--1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อ้วน2---2
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5717060-287
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ผอม652-13
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม472-13
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1สมส่วน3912547-211
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ท้วม292-13
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน4153-22
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อ้วน293-14
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์--1-1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1250--62
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ผอม-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม-2--2
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1สมส่วน635--41
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ท้วม46--10
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน-3--3
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อ้วน24--6
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด91425--516
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ผอม1752--69
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม620--26
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1สมส่วน58266--324
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ท้วม418--22
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน439--43
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อ้วน230--32
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด41114--155
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ผอม210--12
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม28--10
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1สมส่วน3175--106
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ท้วม12--3
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน313--16
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อ้วน26--8
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1132--43
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผอม42--6
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม-4--4
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สมส่วน721--28
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ท้วม-2--2
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน-3--3
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อ้วน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2657--83
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผอม23--5
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม37--10
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สมส่วน1534--49
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ท้วม12--3
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน16--7
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อ้วน45--9
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด36142--178
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ผอม118--19
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม515--20
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2สมส่วน1893--111
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ท้วม-9--9
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน-11--11
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อ้วน26--8
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด229769-188
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ผอม665-17
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ค่อนข้างผอม193-13
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2สมส่วน115740-108
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ท้วม-77-14
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เริ่มอ้วน367-16
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อ้วน1127-20
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ค่านอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด65191101-357
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ผอม-105-15
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม32112-36
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1สมส่วน5111569-235
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ท้วม3145-22
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน1216-28
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อ้วน7104-21
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด31102--133
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ผอม48--12
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม65--11
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1สมส่วน1663--79
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ท้วม-6--6
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน313--16
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อ้วน27--9
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3614471-251
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ผอม4156-25
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ค่อนข้างผอม1135-19
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1สมส่วน277941-147
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ท้วม295-16
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เริ่มอ้วน11612-29
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อ้วน1122-15
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ค่านอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict